• De Nederlandse sector pioenroos (Paeonia spp.) kenmerkt zich door een sterke groei. Deze begon zo’n 30 jaar geleden en is vanaf 2000 zelfs explosief te noemen. Gemiddeld genomen is de groei van het productieareaal 8-10% per jaar. Momenteel is het areaal rond 800 ha groot en is het aantal aanvoerders bij de veilingen naar schatting 600-700.
    Ondanks het feit dat de prijzen onder druk staan is de verwachting dat het areaal voorlopig zal blijven groeien.
    Herhaaldelijk blijkt dat er op het gebied van de bemesting van pioenrozen sprake is van een groot gebrek aan kennis. Dit blijkt m.n. op bijeenkomsten en excursies van pioenrozentelers. Kennisleemtes zijn er zowel t.a.v. de bemestingsbehoefte van pioenroos als ook het herkennen van gebrek- en overmaatverschijnselen.
    Om meer kennis van bemesting bij pioenrozen te genereren wil LTO Groeiservice wil proeven laten uitvoeren. Om goed richting te kunnen geven aan deze proeven heeft zij in 2010/2011 in de sector een inventarisatie van de beschikbare kennis uitgevoerd. Daarvoor zijn telers, adviseurs en vertegenwoordigers van meststofleveranciers benaderd.
    Dit verslag beschrijft de inventarisatie. Hoofdstuk 1 beschrijft de werkwijze en hoofdstuk 2 de resultaten. Het verslag wordt afgerond met hoofdstuk 3 waarin de conclusies en aanbevelingen voor de vervolgstappen weergegeven zijn.

    0

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account