• Pioenroos wekt vooral positieve gevoelens op bij bloemist
  De eerste indruk van de bloemisten in de verschillende landen is positief over de pioenroos. Zij vinden het een mooie, romantische seizoensbloem. Duitse bloemisten noemen daarbij ook aspecten als ‘edel’ en ‘ländlich’.
  Pioenroos in vrijwel iedere bloemenwinkel te koop
  Nagenoeg alle bloemisten hebben de pioenroos in hun assortiment. Alleen in het Verenigd Koninkrijk is er een aantal bloemisten, die geen pioenrozen verkopen. De bloemisten zien de pioenroos als een typische seizoensbloem. De Nederlandse en Duitse bloemisten zijn verdeeld of het nu een lente- of een zomerbloem is. De Engelse bloemist vindt de pioenroos een echte zomerbloem; de Franse bloemist juist een echte lentebloem.
  Verkoop pioenroos stijgend
  Gemiddeld ziet de helft van alle bloemisten het aandeel van de pioenroos de afgelopen 3 jaar stijgen. Een groot gedeelte van de bloemisten zegt dat het aandeel gelijk is gebleven. Duitsland en Frankrijk hebben de meeste bloemisten die aangeven dat het aandeel van de pioenroos in de afgelopen drie jaar binnen hun bloemenassortiment is gedaald. Redenen van de toename zijn “populariteit neemt toe” en “meer vernieuwing in soorten en/of kleuren”. Deze worden op afstand gevolgd door redenen als “betere houdbaarheid/vaasleven”en “betere uibloei van de bloem”. Belangrijkste redenen voor de afname van de pioenroos is volgens de bloemisten “populariteit neemt af”, “houdbaarheid/vaasleven is slechter” en “te veel concurrentie van andere verkoopkanalen”. Voor de komende drie jaar verwacht gemiddeld de helft dat het aandeel van de pioen gelijk zal blijven.
  Uitbloei pioenroos beter geworden ten opzichte van 3 jaar geleden
  De bloemisten zijn positiever over de uitbloei van de pioenroos. Gemiddeld geeft bijna 60% van alle bloemisten aan dat de uitbloei veel/iets beter is geworden in vergelijking met drie jaar geleden. Bijna eenderde van alle bloemisten constateert geen veranderingen.
  Nederland ziet positief effect bloemenvoedsel voor pioen
  Volgens de bloemisten heeft het toedienen van snijbloemenvoedsel een positief effect op de uitbloei van de pioenroos. Daar is gemiddeld meer dan de helft van alle bloemisten het mee eens. Vooral de Nederlandse bloemisten delen deze mening, maar liefst driekwart antwoordt hierop positief. De Engelse en Franse bloemisten zijn behoudender; respectievelijk 42% en 32% deelt deze mening. Een belangrijk deel weet het echter niet.
  Bloemist let vooral op prijs, bloeistadium en grootte van de bloem/knop
  Bij de inkoop van pioenroos let de bloemist vooral op de prijs van het product, het bloeistadium en de grootte van de bloem/knop . Ook de stevigheid van de steel en of er beschadigingen zijn, zijn aspecten die bij de inkoop van de pioenroos een rol spelen. Toch is er een aantal verschillen te herkennen tussen de diverse landen. Zo noemen de Duitse bloemisten het inkoop aspect ‘stevigheid van de steel’ aanzienlijk minder (23%) dan de andere bloemisten (gemiddeld circa 60%).

  0

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account