• In de teelt van pioenrozen kunnen jonge scheuten vlak na opkomst wegvallen. De met het oog zichtbare symptomen duiden vaak op een aantasting door Phytophthora. Er kan in monsters van dit materiaal echter niet steeds Phytophthora worden aangetoond. Het is dus niet duidelijk of Phytophthora ook altijd de oorzaak van de uitval is.
    In het voorjaar van 2010 zijn 7 monsters pioenrozen, met symptomen die duidden op een aantasting door Phytophthora, op praktijkbedrijven verzameld. Uit het monstermateriaal zijn isolaties gemaakt en zijn de aangetroffen schimmels microscopisch beoordeeld. In drie van de zeven monsters (van 5 herkomsten) werd Phytophthora aangetroffen. In de andere gevallen was er een andere oorzaak van de stengelrot. De aangetroffen Phytophthora-schimmels zijn gekarakteriseerd middels de PCR-methode. Het bleek in alle gevallen om Phytophthora cactorum te gaan. Op basis van bestaande kennis zijn adviezen ter voorkoming van een aantasting geformuleerd.

    0

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account